Projekty unijne

Projekty unijne

W związku z aplikowaniem o środki na realizacje projektu realizowanego w ramach Konkurs 1/1.1.1/2018 "Szybka ścieżka" MŚP Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo Runprime Media sp. z o.o. - zapraszamy do składania ofert. Załączniki: