Blog

  • 30 lipca 2019

Główne trendy rozwoju Internetu w 2019

Coraz powszechniejszy dostęp do sieci, rosnąca rola urządzeń mobilnych, rekomendacje produktowe i wykorzystanie elementów graficznych w komunikacji – to niektóre z najważniejszych trendów kształtujących dzisiejszy internet, wynika z opracowanego przez Mary Meeker raportu Internet Trends 2019.

Ponad połowa światowej populacji – 3,8 mld osób – jest już online (w 2009 wskaźnik ten wynosił 24%, a w 2018 – już 51%). Co więcej, ponad jedna czwarta z nich (26%) deklaruje swoją obecność w sieci non-stop (wobec 21% w 2015 r.)
Coroczny raport opracowywany przez Mary Meeker zawiera dane o najważniejszych trendach i kierunkach rozwoju internetu.

Oto niektóre z nich:

Ponad połowa ludzkości jest już online
W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny wzrost wskaźników dostępu do internetu. Jeszcze dziesięć lat temu z sieci korzystał tylko jeden na czterech mieszkańców Ziemi. W 2018 roku online było już 51% światowej populacji, czyli 3,8 mld osób.
Rosnąca dostępność urządzeń mobilnych zasadniczo wpłynęła też na sposoby korzystania z sieci. Coraz więcej użytkowników internetu (26%) jest online bez przerwy. Sześciu na dziesięciu (63%) dorosłych deklaruje natomiast, że starają się ograniczyć czas przeznaczany na korzystanie ze smartfonów.

Powolny wzrost mediów społecznościowych
W latach 2016-2017 platformy społecznościowe odnotowały 6-procentowy roczny wzrost liczby użytkowników. Obecnie zaobserwować można spowolnienie tego trendu – w latach 2018-2019 wzrost wyniesie 1%.

Instagram i YouTube z najlepszymi wynikami
Facebook wciąż pozostaje platformą społecznościową, na którą dziennie loguje się najwięcej użytkowników sieci. Należy jednak odnotować, że wskaźnik ten spadł z 31% w 2017 r. do 30% w 2018 r.
Przeciwny trend można zauważyć w przypadku YouTuba i Instagrama, które odnotowały wzrost liczby codziennych wizyt.

Rekomendacje kluczowe w marketingu
Wysoka jakość produktu, wraz z zadowoleniem klientów i ich rekomendacjami – to według Mary Meeker najlepsze wyznaczniki sukcesu firmy.
Raport podkreśla znaczenie opinii wyrażanych przez klientów dla budowania pozycji firmy. Rekomendacje użytkowników są jednym z kluczowych czynników skutecznego funkcjonowania na rynku.

Rośnie rola komunikacji za pomocą elementów wizualnych
Tworzenie grafik, udostępnianie ich i pobudzanie w ten sposób zaangażowania odbiorców – to istotne elementy komunikacji w internecie. Meeker zauważa, że o ile początkowo na Twitterze publikowano wyłącznie treści tekstowe, obecnie za ponad 50% impressionsodpowiadają treści graficzne, zdjęcia i wideo.


Źrodło: Raport Internet Trends 2019 - Mary Meeker