Blog

  • 17 czerwca 2019

Wartość rynku Marketing Automation wciąż wzrasta

Za dynamicznym wzrostem tego sektora stoi rosnące znaczenie technologii marketingowych w generowaniu sprzedaży i utrzymywaniu klientów.
Według firmy GroupM wydatki na usługi marketingowe wzrosły z 375,19 mld dol. w 2012 r. do 457,07 mld dol. w 2017 r. Zapotrzebowanie na skuteczny marketing bezpośrednio przekłada się na inwestycje w rozwiązania Marketing Automation.

W raporcie opisano następujące trendy:

Rosnąca rola zautomatyzowanego e-mail marketingu
E-mail pozostaje jednym z najistotniejszych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów. Szacuje się, że obecnie poczty elektronicznej używa 3,5 mld osób na świecie, a rozwój e-commerce’u i rozpowszechnienie smartfonów przyczyniają się do jeszcze większego wykorzystania tego kanału.
Nie zaskakuje zatem fakt, że firmy z całego świata stosują e-maile do przesyłania swoich ofert, komunikatów, newsletterów. Jednocześnie, skuteczne prowadzenie działań e-mailingowych wymaga od firm prowadzenia coraz precyzyjniejszych kampanii opartych na danych o cechach i preferencjach odbiorców. Takie możliwości dają właśnie systemy automatyzujące marketing.

Automatyzacja wkracza na rynek chiński.
Chiny stanowią drugi, po amerykańskim, największy rynek digital marketingu – ich nakłady w tej dziedzinie są wyższe niż suma inwestycji w krajach takich jak Japonia, Indonezja, Australia i Korea Południowa.
Specyfika i rozmiar chińskiego rynku sprawia, że firmy coraz więcej uwagi poświęcają tworzeniu kreatywnych kampanii i wdrażaniu strategii opartych na wykorzystaniu możliwościach Marketing Automation.

Przyszłość należy do Marketing Automation
Coraz większe zainteresowanie firm rozwiązaniami automatyzującymi, rosnąca rola marketingu w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów oraz pojawianie się nowych możliwości technologicznych – to czynniki, które przyczyniają się do coraz bardziej dynamicznego rozwoju Marketing Automation.
Dostawcy rozwiązań Marketing Automation zmuszeni są do konkurowania między sobą i szukania coraz lepszych, innowacyjnych rozwiązań – to z kolei przyczynia się do rosnącej skuteczności wprowadzanych funkcjonalności.
Eksperci przewidują, że trend ten będzie się utrzymywał w najbliższej przyszłości.

Źródło: Raport Trends of Marketing Automation Software Market Analysis 2019-2024- Industry Research